Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ISSN

2083-8611

URL

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe.html

Comments

Indeksowane w CEJSH, BazEkon

Unified list of scientific journals 2013-2016

10

Journal years