Processing may take a few seconds...

Article

Title

The process orientation : the roots and scale of use in the world

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Title variant

PL Orientacja procesowa : korzenie i skala stosowania na świecie

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

Journal year: 2016 | Journal volume: T. 38 | Journal number: Nr 111

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Zarządzanie procesami biznesowymi
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

145 - 156

URL

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/article/view/659

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

9

Unified list of scientific journals 2013-2016

9