Processing may take a few seconds...

Article


Title

The process orientation : the roots and scale of use in the world

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Orientacja procesowa : korzenie i skala stosowania na świecie

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

Journal year: 2016 | Journal volume: T. 38 | Journal number: Nr 111

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Zarządzanie procesami biznesowymi
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

145 - 156

URL

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/article/view/659

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

9.0