Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The process orientation : the roots and scale of use in the world

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Orientacja procesowa : korzenie i skala stosowania na świecie

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Tom: T. 38 | Numer: Nr 111

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Zarządzanie procesami biznesowymi
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

145 - 156

URL

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/article/view/659

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0