Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie | Journal year: 2016 | Journal volume: T. 38

Number Nr 111

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS