Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rola dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2019 | Journal number: nr 3(698)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dyplomacja wojskowa
  • Obronność państwa
  • Polityka zagraniczna
EN
  • Defence diplomacy
  • Military diplomacy
  • Security
Abstract

PL Współczesne badania nad dyplomacją obejmują szerokie pole analityczne i cechują się złożonością ujęć definicyjnych. Zdaniem Beaty Surmacz pojęcie dyplomacji […] w dyskursie publicznym jest na ogół rozumiane w sposób intuicyjny, natomiast próba analitycznej konceptualizacji pokazuje jego złożoność*. Problem dodatkowo komplikują współczesne debaty paradygmatyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych. Najogólniej, dotyczą one poszerzonego kręgu tychże stosunków i zakresu ich podmiotowości, postrzeganej przede wszystkim jako świadomość własnych interesów, zdolność do działania na rzecz ich zespołowości oraz jako skutki tego działania określone skalą w relacjach z innymi podmiotami międzynarodowymi. W procesie tym wspomniane zmiany muszą oddziaływać na dyplomację jako narzędzie polityki (zagranicznej) państw oraz pokrewne jej instrumenty, rozwijane – z określonymi rezultatami – przez innych graczy międzynarodowych**. Jednym z głównych wyspecjalizowanych instrumentów polityki zagranicznej państwa jest dyplomacja obronna. Dotyczy ona międzynarodowych stosunków wojskowych, ma więc trwałe miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz współpracy międzynarodowej.

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

81 - 94

DOI

10.5604/01.3001.0013.7447

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=197272

Comments

Bibliografia na stronach 93-94.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

Index Copernicus