Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Sprawozdanie z seminarium naukowego „Determinanty bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych”

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2017 | Numer: nr 2 (22)

Typ artykułu

komunikat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Logistyka gospodarcza
  • Łańcuch dostaw
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

280 - 285

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-3dbf6b68-5165-49c6-b2b3-17c63bb4bba5?q=bwmeta1.element.cejsh-d6ffe900-bec0-4d30-871a-cb0738743d22;0&qt=CHILDREN-STATELESS

Zaprezentowany na

Determinanty Bezpieczeństwa Współczesnych Procesów Logistycznych, 18.05.2017, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej