Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Determinanty Bezpieczeństwa Współczesnych Procesów Logistycznych

Data konferencji

18.05.2017

Miejsce

Warszawa, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Organizator

Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi, Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS