Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rola batalionu dowodzenia w ćwiczeniach prowadzonych przez dowódcę dywizji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Role of the command battalion in exercises conducted by the division commander

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2017 | Numer: nr 2 (22)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Batalion dowodzenia
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
 • Dowodzenie
 • Dowódcy
 • Dywizja
 • Łączność wojskowa
EN
 • Battalion (military)
 • Command and control
 • Command post exercises
 • Commanders
 • Division
 • Military communications
Streszczenie

EN The paper discusses issues concerning the conducting of exercises by a Division Commander, taking special account of the role of the Command Battalion. All the stages of a conducted exercise are shown, from the preparatory part to the conclusion of the exercise. The author analyses the essential role of the Command Battalion during each stage of a conducted exercise, focusing mainly on the preparation of an exercise and the provision of suitable equipment which will make it possible to achieve the intended training aims.

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

218 - 229

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-a839233e-c3b3-434d-b2d6-4f29f811bad5?q=bwmeta1.element.cejsh-d6ffe900-bec0-4d30-871a-cb0738743d22;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0