Processing may take a few seconds...

Article

Title

Podejście systemowe jako podstawa identyfikacji europejskich procesów logistycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Published in

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Journal year: 2016 | Journal number: nr 6

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Europa
  • Logistyka wielonarodowa
Pages (from - to)

1554 - 1559

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fba61825-95b0-4adb-8c2d-72159ac2409b?q=bwmeta1.element.baztech-ccee0c82-02fd-468a-9e96-211667d37b7f;302&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Points of MNiSW / journal

7

Unified list of scientific journals 2013-2016

7