Processing may take a few seconds...

Article


Title

Podejście systemowe jako podstawa identyfikacji europejskich procesów logistycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Published in

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Journal year: 2016 | Journal number: nr 6

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Europa
  • Logistyka wielonarodowa
Abstract

PL W artykule omówione zostały sposoby identyfikacji europejskich procesów logistycznych co ułatwia ich charakterystykę, określenie determinant procesu planowania logistycznego, adekwatnego do istoty celów eurologistyki.

EN The article explains methods of identification of the European logistic processes, that facilitates their characteristics, defining the determinants of the process of logistic planning adequate to the essence for the eurologistics purposes.

Pages (from - to)

1554 - 1559

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fba61825-95b0-4adb-8c2d-72159ac2409b?q=bwmeta1.element.baztech-ccee0c82-02fd-468a-9e96-211667d37b7f;302&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Ministry points / journal

7.0