Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Podejście systemowe jako podstawa identyfikacji europejskich procesów logistycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Rocznik: 2016 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Europa
  • Logistyka wielonarodowa
Streszczenie

PL W artykule omówione zostały sposoby identyfikacji europejskich procesów logistycznych co ułatwia ich charakterystykę, określenie determinant procesu planowania logistycznego, adekwatnego do istoty celów eurologistyki.

EN The article explains methods of identification of the European logistic processes, that facilitates their characteristics, defining the determinants of the process of logistic planning adequate to the essence for the eurologistics purposes.

Strony (od-do)

1554 - 1559

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fba61825-95b0-4adb-8c2d-72159ac2409b?q=bwmeta1.element.baztech-ccee0c82-02fd-468a-9e96-211667d37b7f;302&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0