Processing may take a few seconds...

Journal

Title

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Journal unique ID

1000572

Publisher name

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o.

Editorship

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 62/68 26-600 Radom tel. +48 48 369 80 74 e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl

Domains

PL Transport

ISSN

1509-5878

eISSN

2450-7725

Publication frequency

monthly

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1509-5878-autobusy__technika_eksploatacja_systemy_transportowe

Comments

Czasopismo nie ukazuje się - ostatni numer 12/2019. Pełne teksty artykułów dostępne w BazTech.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 7.0 ---
  • 2017 7.0 ---
  • 2019 5.0 ---