Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000572

Wydawca

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o.

Redakcja

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 62/68 26-600 Radom tel. +48 48 369 80 74 e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl

Dziedziny

PL Transport

ISSN

1509-5878

eISSN

2450-7725

Częstotliwość

miesięcznik

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1509-5878-autobusy__technika_eksploatacja_systemy_transportowe

Uwagi

Czasopismo nie ukazuje się - ostatni numer 12/2019. Pełne teksty artykułów dostępne w BazTech.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2016 7,0 ---
  • 2017 7,0 ---
  • 2019 5,0 ---