Processing may take a few seconds...

Journal

Title

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Publisher name

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o.

Editorship

Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium” sp. z o.o. ul. 25 Czerwca 62/68 26-600 Radom tel. +48 48 369 80 74 e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl

Domains

PL Transport

ISSN

1509-5878

eISSN

2450-7725

Publication frequency

monthly

URL

https://autobusy-test.pl/czasopismo

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1509-5878-autobusy__technika_eksploatacja_systemy_transportowe

Comments

Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe jest miesięcznikiem, ukazującym się od stycznia 2000 roku. Czasopismo porusza problematykę ekonomicznych i technicznych aspektów transportu zbiorowego. W piśmie publikowane są artykuły dotyczące strategii przedsiębiorstw transportowych, badań rynkowych i marketingowych w transporcie, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku transportowego w Polsce i w Unii Europejskiej, możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w transporcie publicznym oraz rozwiązań technicznych stosowanych w nowoczesnych autobusach. Nacisk położony jest na systemy bezpieczeństwa, komfortu podróży dla pasażerów i pracy kierowców, niezawodność, jakość wykonania, możliwość zastosowania paliw alternatywnych oraz systemy wspomagające organizację i zarządzanie transportem

Unified list of scientific journals 2013-2016

7

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 7 ---
  • 2017 7  [Unified list of scientific journals 2013-2016] ---
  • 2019 5 ---