Processing may take a few seconds...

Article

Title

Dystrybucja fizyczna przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych jako kluczowe przedsięwzięcie "logistyki ostatniej mili"

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Title variant

EN Physical distribution of courier, express and postal consignments as a key undertaking of last mile logistics

Year of publication

2017

Published in

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Journal year: 2017 | Journal number: nr 6

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Obsługa klienta
  • Przedsiębiorstwo kurierskie
  • Przesyłki pocztowe
Abstract

PL W artykule przedstawiono zasadnicze determinanty dystrybucji fizycznej przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych pod kątem spełnienia warunków wynikających ze specyfiki logistycznej obsługi klientów – odbiorców tych przesyłek. Zasadniczymi metodami badawczym były analiza i synteza oraz studium przypadku.

EN The article presents the fundamental determinants of physical distribution of courier, express and postal consignments in terms of meeting the conditions resulting from the specifics of the logistic consumer service–recipients of the consignments. The principal research methods were analysis and synthesis as well as a case study.

Pages (from - to)

1529 - 1535

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e0cc89e-5915-4543-9d07-393c97801f18?q=bwmeta1.element.baztech-e687c8e6-d61e-4483-abfd-7305024c9880;299&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

Index Copernicus