Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Dystrybucja fizyczna przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych jako kluczowe przedsięwzięcie "logistyki ostatniej mili"

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Physical distribution of courier, express and postal consignments as a key undertaking of last mile logistics

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Rocznik: 2017 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • Obsługa klienta
  • Przedsiębiorstwo kurierskie
  • Przesyłki pocztowe
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono zasadnicze determinanty dystrybucji fizycznej przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych pod kątem spełnienia warunków wynikających ze specyfiki logistycznej obsługi klientów – odbiorców tych przesyłek. Zasadniczymi metodami badawczym były analiza i synteza oraz studium przypadku.

EN The article presents the fundamental determinants of physical distribution of courier, express and postal consignments in terms of meeting the conditions resulting from the specifics of the logistic consumer service–recipients of the consignments. The principal research methods were analysis and synthesis as well as a case study.

Strony (od-do)

1529 - 1535

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e0cc89e-5915-4543-9d07-393c97801f18?q=bwmeta1.element.baztech-e687c8e6-d61e-4483-abfd-7305024c9880;299&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0

Publikacja indeksowana w

Index Copernicus