Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wartości uczniów klas wojskowych – analiza wyników badań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 109 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Młodzież
  • Przysbosobienie wojskowe
  • Uczniowie szkół wojskowych
  • Postawy
  • Wartości
  • Szkoły średnie
  • Polska
Data udostępnienia online

04.04.2018

Strony (od-do)

148 - 177

DOI

10.5604/01.3001.0011.7445

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=169477

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0