Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wartości uczniów klas wojskowych – analiza wyników badań

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 109 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Młodzież
  • Przysbosobienie wojskowe
  • Uczniowie szkół wojskowych
  • Postawy
  • Wartości
  • Szkoły średnie
  • Polska
Date of online publication

04.04.2018

Pages (from - to)

148 - 177

DOI

10.5604/01.3001.0011.7445

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=169477

Points of MNiSW / journal

1