Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Studies for security in the context of international reforms in the European Union

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Unia Europejska (UE)
EN
  • Education for safety
  • International security
  • European Union
Streszczenie

EN Events on going in the twenty-first century, argue that the security environment becomes different from generally known. It is an environment in which one of the basic traits becomes knowledge. For this reason, should be made to identify the nature and forms of known threats and challenges predicted for different types of security. In this context, it should be considered the changing demand for knowledge in the sciences of safety, but also the need for education of various conditions for internal and external environment. Reflections on the future security of every organization are important. Safety inside of each institution, its defense and protection against any diagnosed and forecasted threats are crucial

Strony (od-do)

39 - 46

URL

http://ebox.nbu.bg/sec16/index4.php?id=6#t

Książka

Европа през 21 век : Регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса

Zaprezentowany na

Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз, 18-19.05.2016, Sofia, Bułgaria

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0

Publikacja indeksowana w

CEEOL