Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз

Additional name

00 Ewropa prez 21 wek: Regionałnata sigurnost i neobchodimite reformi w Ewropejskija syjuz

Conference date

18-19.05.2016

Place

Sofia, Bułgaria

Conference type

international

URL

https://news.nbu.bg/bg/events/evropa-prez-21-vek-regionalnata-sigurnost-i-neobhodimite-reformi-v-evropejskiq-syjuz!5847

Description

PL Aby przezwyciężyć te problemy, konieczne jest podjęcie ogólnie akceptowanych przez kraje UE środków kompensujących deficyt bezpieczeństwa we współczesnej Europie spowodowany prawem do swobodnego przemieszczania się wewnątrz UE, zwiększonymi przepływami migracyjnymi do krajów europejskich, rozszerzeniem wpływów formacji terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej. NBU, jako uniwersytet o międzynarodowej renomie w dziedzinie bezpieczeństwa, od ponad dziesięciu lat stara na bieżąco omówić różne tematy związane z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. Konferencja stanowi forum wymiany myśli dotyczących aktualnych problemow związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem światowym.

Organizer

New Bulgarian University

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS