Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Doświadczenia wybranych państw NATO w zakresie stosowania rozwiązań outsourcingu w siłach zbrojnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN The experience of selected NATO member states in military outsourcing

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Rocznik: 2017 | Tom: t. 108 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • NATO
  • Outsourcing
  • Siły zbrojne
EN
  • Armed forces
  • Contracting of services
  • NATO
  • Outsourcing
Streszczenie

PL Artykuł stanowi próbę identyfikacji doświadczeń trzech państw-członków NATO, tj. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Republiki Federalnej Niemiec, w zakresie stosowania rozwiązań outsourcingowych w siłach zbrojnych. W artykule dokonano analizy rozwoju kontraktowania usług, charakterystyki współczesnych rozwiązań systemowych oraz opisano doświadczenia nadmienionych państw w zakresie pragmatyki outsourcingu w siłach zbrojnych.

EN The paper is an attempt to discern the experience of three NATO member states (the United States, the United Kingdom, and Germany) in military outsourcing. It includes an analysis of military contracting development and contemporary system solutions along with a description of these states’ experience in terms of the pragmatics of military outsourcing.

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

52 - 68

DOI

10.5604/01.3001.0010.8389

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/articlesList?issueId=10798

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Publikacja indeksowana w

BazTech