Processing may take a few seconds...

Article


Title

Doświadczenia wybranych państw NATO w zakresie stosowania rozwiązań outsourcingu w siłach zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The experience of selected NATO member states in military outsourcing

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 108 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • NATO
  • Outsourcing
  • Siły zbrojne
EN
  • Armed forces
  • Contracting of services
  • NATO
  • Outsourcing
Abstract

PL Artykuł stanowi próbę identyfikacji doświadczeń trzech państw-członków NATO, tj. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Republiki Federalnej Niemiec, w zakresie stosowania rozwiązań outsourcingowych w siłach zbrojnych. W artykule dokonano analizy rozwoju kontraktowania usług, charakterystyki współczesnych rozwiązań systemowych oraz opisano doświadczenia nadmienionych państw w zakresie pragmatyki outsourcingu w siłach zbrojnych.

EN The paper is an attempt to discern the experience of three NATO member states (the United States, the United Kingdom, and Germany) in military outsourcing. It includes an analysis of military contracting development and contemporary system solutions along with a description of these states’ experience in terms of the pragmatics of military outsourcing.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

52 - 68

DOI

10.5604/01.3001.0010.8389

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/articlesList?issueId=10798

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

BazTech