Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Status prawny okupacji wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN The Law Status of Military Occupation

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Okupacja
  • Prawo międzynarodowe
EN
  • Army
  • Law of war
  • Occupation
Abstract

PL Artykuł dotyczy pojęcia okupacji wojskowej, które jest od dawna znane w prawie międzynarodowym, chociaż do dziś budzi wiele kontrowersji, jednak dzisiaj niektóre działania zbrojne armii na terenie innych państw są różnie interpretowane lub klasyfikowane ze względu interesy tych państw w państwie okupowanym. W związku z powyższym podjęto pró

EN The article deals with the notion of military occupation, which has long been known in international law, although today many controversies arise, but today some military operations in other countries are interpreted differently or classified for the interests of these states in the occupied country. Consequently, an attempt was made to systematize both concepts and various entities related to military occupation

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

382 - 391

URL

https://www.vsbm.sk/data/konferencia/BSaEU_zbornik_2017.pdf

Book

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Presented on

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, 9-10.10.2017, Koszyce, Słowacja

Points of MNiSW / chapter

5.0