Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Status prawny okupacji wojskowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Wariant tytułu

EN The Law Status of Military Occupation

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Okupacja
  • Prawo międzynarodowe
EN
  • Army
  • Law of war
  • Occupation
Streszczenie

PL Artykuł dotyczy pojęcia okupacji wojskowej, które jest od dawna znane w prawie międzynarodowym, chociaż do dziś budzi wiele kontrowersji, jednak dzisiaj niektóre działania zbrojne armii na terenie innych państw są różnie interpretowane lub klasyfikowane ze względu interesy tych państw w państwie okupowanym. W związku z powyższym podjęto pró

EN The article deals with the notion of military occupation, which has long been known in international law, although today many controversies arise, but today some military operations in other countries are interpreted differently or classified for the interests of these states in the occupied country. Consequently, an attempt was made to systematize both concepts and various entities related to military occupation

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

382 - 391

URL

https://www.vsbm.sk/data/konferencia/BSaEU_zbornik_2017.pdf

Książka

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Zaprezentowany na

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, 9-10.10.2017, Koszyce, Słowacja

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0