Processing may take a few seconds...

Conference

Name

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Additional name

EN 11th International Scientific Conference SECURE SLOVAKIA AND EUROPEAN UNION /

Conference date

9-10.10.2017

Place

Koszyce, Słowacja

Conference type

international

URL

http://www.vsbmprojekty.sk/old/2017/english.html

Description

PL Głównym założeniem organizacji tego ważnego wydarzenia naukowego była próba nawiązania do corocznej konferencji „Bezpieczna Słowacja i Unia Europejska”. Nacisk został położony na trzech głównych obszarach: aktualne problemy bezpieczeństwa SR i UE, kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa obywateli, techniczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy, budowanie, poszerzanie współpracy między uczestnikami oraz zapoznanie się z wynikami dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania bieżących problemów bezpieczeństwa

Organizer

University of Security Management in Kosice

Publications (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS