Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Conference

Name

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Additional name

EN 11th International Scientific Conference SECURE SLOVAKIA AND EUROPEAN UNION /

Conference date

9-10.10.2017

Place

Koszyce, Słowacja

Conference type

international

URL

http://www.vsbmprojekty.sk/old/2017/english.html

Description

PL Głównym założeniem organizacji tego ważnego wydarzenia naukowego była próba nawiązania do corocznej konferencji „Bezpieczna Słowacja i Unia Europejska”. Nacisk został położony na trzech głównych obszarach: aktualne problemy bezpieczeństwa SR i UE, kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa obywateli, techniczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy, budowanie, poszerzanie współpracy między uczestnikami oraz zapoznanie się z wynikami dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania bieżących problemów bezpieczeństwa

Organizer

University of Security Management in Kosice

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS