Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Dodatkowa nazwa

EN 11th International Scientific Conference SECURE SLOVAKIA AND EUROPEAN UNION /

Data konferencji

9-10.10.2017

Miejsce

Koszyce, Słowacja

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://www.vsbmprojekty.sk/old/2017/english.html

Opis

PL Głównym założeniem organizacji tego ważnego wydarzenia naukowego była próba nawiązania do corocznej konferencji „Bezpieczna Słowacja i Unia Europejska”. Nacisk został położony na trzech głównych obszarach: aktualne problemy bezpieczeństwa SR i UE, kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa obywateli, techniczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy, budowanie, poszerzanie współpracy między uczestnikami oraz zapoznanie się z wynikami dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania bieżących problemów bezpieczeństwa

Organizator

University of Security Management in Kosice

Publikacje (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS