Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN 11th International Scientific Conference SECURE SLOVAKIA AND EUROPEAN UNION

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski | słowacki

Miejsce

Košice, Slovac Republic

Wydawca

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Data opublikowania

2017

Liczba stron

616

ISBN

978-80-8185-025-7

URL

https://www.vsbm.sk/data/konferencia/BSaEU_zbornik_2017.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Słowacja
  • Unia Europejska (UE)
Rozdziały
Status prawny okupacji wojskowej (s. 382-391)
Konferencja

11. medzinárodna vedecka konferencia BEZPEČNÉ SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA, 9-10.10.2017, Koszyce, Słowacja