Processing may take a few seconds...

Book


Title

Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

246

ISBN

978-83-7523-748-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052614486605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nowoczesne%20technologie%20a%20bezpieczeństwo%20sektora%20ochrony%20zdrowia&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Innowacje
  • Ochrona danych
  • Polska
  • Służba zdrowia
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.

Chapters
Wstęp (p. 7-10)
Wpływ nowoczesnych technologii i ich bezpieczeństwa na rozwój inteligentnej opieki zdrowotnej (p. 11-38)
Trendy w bezpieczeństwie zdrowotnym w skali globalnej w XXI w. wg Światowej Organizacji Zdrowia w kontekście badań i nowoczesnych technologii (p. 39-54)
Wykorzystanie metod i narzędzi symulacyjnych do przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym (p. 73-88)
Problemy bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia (p. 143-164)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0