Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie metod i narzędzi symulacyjnych do przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Choroby zakaźne
  • Epidemiologia
  • Symulacja komputerowa
  • Zdrowie publiczne
Pages (from - to)

73 - 88

Book

Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia

Ministry points / chapter

20.0