Processing may take a few seconds...

Article


Title

Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Additional title

EN It System a Health Sector Operators Adaptation to The New UE General Data Privacy Regulation

Year of publication

2018

Published in

Ekonomiczne Problemy Usług

Journal year: 2018 | Journal number: nr 131 (1)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Systemy informatyczne
 • Unia Europejska (UE)
 • Zdrowie
EN
 • Cybersecurity
 • Data protection
 • European Union
 • Health
 • Information protection systems
 • Security
Abstract

PL Wprowadzenie przez Parlament Europejski nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, zmusza sektor ochrony zdrowia do podjęcia działań auditowych z następowym wprowadzenia zmian w istniejących systemach informatycznych. Nowe przepisy określają konieczność wbudowania funkcji ochrony prywatności na każdym etapie projektowania systemu, a wysoki poziom bezpieczeństwa musi być narzucony domyślnie dla każego użytkownika. Artykuł poświęcono analizie wprowadzanych rozwiązań, by na tej podstawie sformułować przypuszczalne konsekwencje i realne możliwości adaptacji podmiotów ochrony zdrowia do implementacji wymagań.(abstrakt oryginalny)

EN Introduction of the new European Parliament restrictions concerning data protection of privacy law and free movement of data enforces health sector organizations to implement audit procedures fol-lowed by the necessary solutions in the existing computer systems. The new law regulations deter-mine necessity of internal data protection at every stage of system designing process, and the high security level must be imposed on every user as a default rule. This article analyses current solutions to formulate possible consequences and viable adaptation possibilities of health system operators to the expected regulations. (original abstract)

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

193 - 201

DOI

10.18276/epu.2018.131/1-19

URL

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/917/article/15020/

Comments

Bibliografia na stronie 200. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon | CEON