Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Dodatkowy tytuł

EN It System a Health Sector Operators Adaptation to The New UE General Data Privacy Regulation

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2018 | Numer: nr 131 (1)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Systemy informatyczne
 • Unia Europejska (UE)
 • Zdrowie
EN
 • Cybersecurity
 • Data protection
 • European Union
 • Health
 • Information protection systems
 • Security
Streszczenie

PL Wprowadzenie przez Parlament Europejski nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, zmusza sektor ochrony zdrowia do podjęcia działań auditowych z następowym wprowadzenia zmian w istniejących systemach informatycznych. Nowe przepisy określają konieczność wbudowania funkcji ochrony prywatności na każdym etapie projektowania systemu, a wysoki poziom bezpieczeństwa musi być narzucony domyślnie dla każego użytkownika. Artykuł poświęcono analizie wprowadzanych rozwiązań, by na tej podstawie sformułować przypuszczalne konsekwencje i realne możliwości adaptacji podmiotów ochrony zdrowia do implementacji wymagań.(abstrakt oryginalny)

EN Introduction of the new European Parliament restrictions concerning data protection of privacy law and free movement of data enforces health sector organizations to implement audit procedures fol-lowed by the necessary solutions in the existing computer systems. The new law regulations deter-mine necessity of internal data protection at every stage of system designing process, and the high security level must be imposed on every user as a default rule. This article analyses current solutions to formulate possible consequences and viable adaptation possibilities of health system operators to the expected regulations. (original abstract)

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

193 - 201

DOI

10.18276/epu.2018.131/1-19

URL

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/917/article/15020/

Uwagi

Bibliografia na stronie 200. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

8,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon | CEON