Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Ekonomiczne Problemy Usług

Previous title

PL Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług [nr 1 (2006)-nr 121 (2015)]

Publisher name

Uniwersytet Szczeciński Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Domains

PL Gospodarka | Usługi

ISSN

1896-382X

eISSN

2353-2866

DOI

10.18276/epu

Comments

Czasopismo indeksowane jest w bazach referencyjnych: BazEkon, Index, Copernicus, BazHum, Google Scholar

Unified list of scientific journals 2013-2016

8