Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy 2016/680/UE : wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN The scope of application of the General Data Protection Regulation and Directive 2016/680/EU: challenges relating to separating the state's measures in the area of national and public security

Year of publication

2017

Published in

Europejski Przegląd Sądowy

Journal year: 2017 | Journal number: nr 5

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Unia Europejska (UE)
Pages (from - to)

43 - 48

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

11 [Unified list of scientific journals 2013-2016]