Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dyrektywy 2016/680/UE : wyzwania związane z wyodrębnieniem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa publicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN The scope of application of the General Data Protection Regulation and Directive 2016/680/EU: challenges relating to separating the state's measures in the area of national and public security

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Europejski Przegląd Sądowy

Rocznik: 2017 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Unia Europejska (UE)
Streszczenie

PL Pojęcie bezpieczeństwa narodowego jest kluczowe dla rozdzielenia kompetencji prawodawczych Unii Europejskiej i państw członkowskich. W prawie pierwotnym UE pojęcie to nie zostało jednak zdefiniowane. Ponadto, obok sformułowania "bezpieczeństwo narodowe" w prawie UE pojawiają się często pojęcia bliskoznaczne lub zbliżone zakresowo (np. bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo państwa czy obrona narodowa), w zakresie których Unia może posiadać kompetencje do stanowienia prawa. Precyzyjne zdefiniowanie pojęcia bezpieczeństwa narodowego i wyłącznych kompetencji państw członkowskich UE związanych z jego zapewnieniem będzie odgrywać istotną rolę w procesie transpozycji zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów dyrektywy 2016/680/UE do prawa krajowego. Celem niniejszego artykułu jest rozpoczęcie dyskusji i spojrzenie na pojęcie "bezpieczeństwa narodowego" przez pryzmat doktryny nauk o bezpieczeństwie - interdyscyplinarny kontekst może przyczynić się do precyzyjniejszego zdefiniowania zakresu stosowania dyrektywy przez polskiego ustawodawcę.

EN Neither Directive 2016/680/EU, nor primary law defi ne the concepts of national and public security. What is crucial for the process of transposition is separating states' activity constituting measures in the area of national security, which are not classified as measures within the scope of public security. The flexible and dynamic nature of priorities, resulting from the volatility of threats to national security, impede a dichotomous division. Using the typology proposed by J. Marczak, the range of measures falling within the scope of national security may be defined as those activities that relate to the protection and defence of key national values against external and internal threats, both military and non-military. It means protecting and defending key national interests of a state (such as national identity and integrity, territorial integrity and constitutional order).

Strony (od-do)

43 - 48

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Punktacja MNiSW / czasopismo

11,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

11,0