Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Europejski Przegląd Sądowy

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Journal unique ID

497536

Publisher name

Wolters Kluwer Polska SA

Editorship

Europejski Przegląd Sądowy tel.: + 48 668 618 563 e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

1895-0396

Publication frequency

monthly

URL

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/europejski-przeglad-sadowy

Comments

Europejski Przegląd Sądowy (EPS) jest miesięcznikiem ukazującym się od 2005 r. Do marca 2019 r. zostały wydane 162 numery. Jest to jedyne publikowane regularnie czasopismo prawnicze w Polsce poświęcone w całości problematyce szeroko rozumianego prawa europejskiego. Składa się na nie przede wszystkim prawo Unii Europejskiej, ale także prawo Rady Europy, w tym zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka. W zakresie prawa Unii Europejskiej przedmiotem publikacji są zagadnienia prawa ustrojowego, proceduralnego i materialnego, w tym – prawa gospodarczego. Założeniem redakcji jest publikowanie materiałów na tematy związane z nowymi lub projektowanymi aktami prawa unijnego oraz ważnymi czy trudnymi problemami aktualnego stosowania prawa na szczeblu unijnym lub w państwach członkowskich. Ważne miejsce na łamach EPS zajmuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, analizowane w glosach, artykułach problemowych i przeglądach orzecznictwa. Niektóre ciekawe albo kontrowersyjne zagadnienia są omawiane w zamieszczonych obok siebie dwóch lub kilku różnych artykułach albo komentarzach do wyroków, dla skonfrontowania odmiennych poglądów.Specjalnością czasopisma jest dział Kamienie milowe orzecznictwa.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 11.0 ---