Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Budowa poczucia bezpieczeństwa pasażerów w portach lotniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Construction of the security of passengers at airports

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Porty lotnicze
Pages (from - to)

62 - 72

Comments

Bibliografia na stronach 71-72. Streszczenie w języku angielskim

Book

Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych : praca zbiorowa

Presented on

VII Konferencji Naukowa: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych, 11-13.10.2017, Jastrzębia Góra, Polska

Points of MNiSW / chapter

5