Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kultura Bezpieczeństwa Narodowego w cyberprzestrzeni : wprowadzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN National security culture in cyberspace : an introduction

Year of publication

2016

Published in

Kultura Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Badania jakościowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Abstract

PL Przedmiotem badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu są możliwości wykorzystania metod analizy kulturowej w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego. Obejmują one zarówno analizę motywów, racjonalności oraz zachowań (obecnych oraz potencjalnych) jednostek i grup reprezentujących podmioty państwowe oraz związane z sektorem rządowym, komercyjne, przestępcze, terrorystyczne, jak i prywatnych oraz społecznych ruchów sieciowych – czyli wszystkich związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym w cyberprzestrzeni. Tworzą one bowiem swoistą kulturę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, z całym spektrum postaw, norm, zachowań, wyzwań, zagrożeń i szans. Analiza kulturowa szerokiego spektrum zarazem podmiotów państwowych, jak i pozapaństwowych, tworzących współczesne środowisko bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, oferuje bowiem możliwości zrozumienia, przewidywania, jak i w pewnym stopniu kształtowania pożądanych ze względów bezpieczeństwa postaw i zachowań

EN The object of research conducted in order to prepare the paper are possibilities of using cultural analysis method in the field of security sciences in cyberspace for the need of national security. They include the analysis of motives, rationality and behaviours (current and potential) of individuals and groups representing state entities, the entities connected with governmental sector, commercial, crime, terrorist and private ones as well as social network movements – i.e. all those connected with national and international security in cyberspace. They form a specific culture of security in cyberspace, with the whole range of attitudes, norms, behaviours, challenges, threats and opportunities. The analysis of a wide spectrum of state and non-state entities which form the current environment of security in cyberspace gives possibilities to understand, predict and shape, to a certain extent, socially desirable attitudes and behaviours.

Date of online publication

2016 (Date presumed)

Pages (from - to)

153 - 187

URL

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/kulturabezpieczenstwa/article/download/616/541/

Comments

Bibliografia na stronach 186-187. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

2 months after publication