Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Kultura Bezpieczeństwa

Editors

Publisher name

Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Editorship

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ul. Żytnia 39, pokój nr 2.30 08-110 Siedlce PL – Polska e-mail: tcbpb@uph.edu.

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2353-6608

Publication frequency

half-yearly

URL

https://bezpieczenstwo.uph.edu.pl/index.php?content=kulturabezpieczenstwa#redakcja-adres

Comments

Czasopismo „Kultura Bezpieczeństwa” wydawane jest od 2014 roku – jako półrocznik – przez Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Podejmuje problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ze szczególnym uwzględnieniem tekstów opisującym fenomen kultury bezpieczeństwa, rozważany na trzech płaszczyznach: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Ważnym obszarem czasopisma są także recenzje publikacji poświęconych problematyce bezpieczeństwa i szeroko rozumianej obronności oraz informacje na temat konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Celem czasopisma jest podjęcie debaty i wymiany poglądów wśród teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz propagowanie wiedzy na temat kultury bezpieczeństwa i jej znaczenia w świecie. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Journal years