Processing may take a few seconds...

Article

Title

Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Universal Territorial Defence basis of national security of the Republic of Poland

RU Vseobŝaâ territorialʹnaâ oborona - osnova nacionalʹnoj bezopasnosti Polʹširezûme

Year of publication

2017

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english | russian

Keywords
PL
  • Obrona terytorium kraju
  • System obronny państwa
  • Polska
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

37 - 49

Comments

Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]