Processing may take a few seconds...

Article

Title

Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Title variant

EN Universal Territorial Defence basis of national security of the Republic of Poland

RU Vseobŝaâ territorialʹnaâ oborona - osnova nacionalʹnoj bezopasnosti Polʹširezûme

Year of publication

2017

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english | russian

Keywords
PL
  • Obrona terytorium kraju
  • System obronny państwa
  • Polska
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

37 - 49

Comments

Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]