Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Social control development of scientific and technological information society

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2017 | Numer: nr 126(2)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Innowacje
  • Przemysły wysokiej techniki
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Technika
Streszczenie

PL Między techniką i technologią, a systemem społeczno-ekonomicznym, politycznym czy bezpieczeństwa zachodzi ścisła relacja, przynosząc skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Artykuł poświęcono identyfikacji podobieństw i różnic modeli oceniających i wartościujących stosowanych w badaniu techniki i technologii. Zaprezentowano porównanie pomiędzy klasycznym i partycypacyjnym modelem TA

EN Between technique and technology, and the system of socio-economic, political and security, there is a close relationship, bringing the effects of both positive and negative. Article devoted to identifying similarities and differences models ocenowych and evaluative techniques used in research and technology. They presented a comparison between classical and participatory model TA(original abstract)

Strony (od-do)

277 - 284

DOI

10.18276/epu.2017.126/2-28

URL

https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/523/article/6640/

Uwagi

Bibliografia na stronach 283-284. Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon