Processing may take a few seconds...

Article


Title

Slavic idea in political thought of underground Poland during World War II

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Title variant

PL Idea słowiańska w myśli politycznej Polski podziemnej w czasie II wojny światowej

Year of publication

2017

Published in

Przegląd Narodowościowy

Journal year: 2017 | Journal number: nr 7

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Panslawizm
  • Polityka międzynarodowa
  • Polskie Państwo Podziemne
  • Polska
  • ZSRR
Abstract

EN After the German invasion in 1941, the USSR declared to be the defender of the Slavic nations occupied by Germany. It did not defend their allies, Czechoslovakia and Yugoslavia, against the Germans in the 1938-1941. In alliance with Germans it attacked Poland in 1939. Soviets used the Slavic idea to organize armed resistance in occupied nations. A{er the war, the Soviet Union intended to make them politically and militarily dependent. e Polish government rejected participation in the Soviet Slavic bloc. In the Polish political emigration and in the occupied country the Slavic idea was really popular, but as an anti- Soviet idea. Poland not the Soviet Union was expected to become the head of Slavic countries in Central and South-Eastern Europe.

PL Po niemieckiej napaści w 1941 r. ZSRR uznał się za obrońcę narodów słowiańskich okupowanych przez Niemcy. W latach 1938-1941 nie bronił swoich słowiańskich sojuszników Czechosłowacji i Jugosławii przed Niemcami. W 1939 r. w sojuszu z nimi napadł na słowiańską Polskę. Wykorzystywał ideę słowiańską do organizowania zbrojnego oporu w okupowanych narodach słowiańskich. Po wojnie zamierzał uzależnić je od siebie politycznie i militarnie. Polski rząd odrzucał udział w radzieckim bloku słowiańskim. W polskiej emigracji politycznej i w okupowanym kraju idea słowiańska miała znaczne poparcie, ale o charakterze antyradzieckim. Polska, a nie ZSRR, miała stać na czele państw słowiańskich w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

67 - 118

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-1690bb31-cfa9-4cf2-b395-5297c5c36a65?q=bwmeta1.element.cejsh-6fdc00a0-38c3-4073-97be-0dddff62d879;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Tekst równoległy w języku angielskim, polskim. Bibliografia na stronach 117-118.

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

Publication indexed in

Index Copernicus