Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Narodowościowy

Editors

Additional title

EN Review of Nationalities

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Editorship

"Przegląd Narodowościowy" Adres redakcji: Al. Wojska Polskiego 69 (pokój 303), 65-762 Zielona Góra, Polska Adres e-mail: reviewofnationalities@gmail.com http://www.ip.uz.zgora.pl/index.php/przeglad-narodowosciowy

ISSN

2084-848X

eISSN

2543-9391

Publication frequency

yearly

URL

http://www.ip.uz.zgora.pl/index.php/przeglad-narodowosciowy

Comments

Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities wydawany jest przez Pracownię Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentowane w nim są zagadnienia narodowościowe pod kątem różnych dyscyplin naukowych. Publikacje skupiają się na kwestiach narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, teorii tożsamości narodowej, kulturowej i etnicznej. Poruszana jest także problematyka tzw. mniejszościowych kościołów i związków religijnych. Problematyka ujęta jest w szeroko rozumianej analizie politologicznej, uwzględniającej korelację z takimi dyscyplinami nauk, jak: stosunki międzynarodowe, historia, filozofia, socjologia, prawo, antropologia, sztuki piękne oraz działami nauk: językoznawstwo, demografia.

Unified list of scientific journals 2013-2016

6

Journal years