Processing may take a few seconds...

Article


Title

Umowy spółek zawierane z wykorzystaniem wzorca umowy

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Title variant

EN Partnership agreements concluded using standard contract

Year of publication

2017

Published in

Przedsiębiorstwo Przyszłości

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2(31)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo
  • Umowy handlowe
  • Spółki handlowe
Pages (from - to)

58 - 68

URL

https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/przedsiebiorstwo-przyszlosci

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

7.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

7.0