Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Przedsiębiorstwo Przyszłości

Year 2017
Scientific disciplines (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.6 Management and quality studies

URL

https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/przedsiebiorstwo-przyszlosci

Points of MNiSW

7.0

Journal numbers