Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przedsiębiorstwo Przyszłości

Editors

Additional title

PL Przedsiębiorstwo Przyszłości. Kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.1 Economics and finance
5.6 Management and quality studies

Journal unique ID

201328

Publisher name

Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Editorship

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa tel.: (22) 262 88 26 e-mail: wydawnictwo@uth.edu.pl

Domains

PL Zarządzanie i marketing

ISSN

2080-8461

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/przedsiebiorstwo-przyszlosci

Comments

Poprzednia nazwa wydawcy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; od 2014 r. - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wersja papierowa i elektroniczna Misja czasopisma to aktywne uczestnictwo w rozwijaniu nauki zarządzania i organizacji oraz upowszechnianie dokonań i doświadczeń praktyki zarówno krajowych, jak i zagranicznych specjalistów z tego zakresy oraz wspieranie współpracy międzydyscyplinarnej służącej do wykorzystywania dorobku innych dziedzin wiedzy (ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, filozofia i etyka) dla przyspieszenia postępu w dziedzinie zarządzania i organizacji, a także zwiększenia efektywności podejmowanych inicjatyw i poszukiwań. Czasopismo promuje również publikowanie młodych naukowców i doktorantów.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 7.0 ---