Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Difin

Publisher name from the Ministry list

Difin

Date of publication

2017

Number of pages

208

ISBN

9788380854598

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026647959705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,contains,Kluczowe%20kompetencje%20systemu%20bezpiecze%C5%84stwa%20narodowego&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kompetencje kluczowe
  • NATO
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Wojsko
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 197-206. Publikacja dedykowana pracownikom i funkcjonariuszom administracji rządowej i wojska oraz jako lektura uzupełniająca dla studentów uczelni na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Total point value of monograph

120.0