Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The building of the state defence capacity based on a territorial defence system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Defense Resources Management in the 21st Century

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 12

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Wojska obrony terytorialnej
EN
  • Defence capability of a State
  • International security
  • National Security
  • Security system
  • Territorial defence troops
Streszczenie

EN Geopolitical situation of Poland in XXI century is very complicated. The main source of threats is the Russian sphere of influence in eastern Europe with concept of superpower domination. In this scope the national security strategy based on operational forces supported by NATO alliance is not enough during conflict. Membership of Poland in NATO obliges to develop individual capacity to resist armed assault without depriving her of sovereignty for defence of state. Poland must be ready to individual defence own territory. Keeping of defensive ability to protect area of state must requires Territorial Defence. The building of the Territorial Defence is the current challenge for Poland and was presented in article

Strony (od-do)

433 - 438

URL

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=669131

Zaprezentowany na

The 12th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century", 9-10.11.2017, Braşov, Rumunia

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0