Processing may take a few seconds...

Article


Title

Proces tworzenia organów administracji terenowej w województwie białostockim w latach 1944-1945

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Published in

Studia Warmińskie

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 54

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Polska
  • PRL
  • Samorząd terytorialny
  • Województwo białostockie (1944-1975)
Abstract

PL Po wyzwoleniu w lipcu 1944 r. Białegostoku, a w następnych miesiącach całego województwa białostockiego, pełnomocnicy władzy ludowej rozpoczęli przy pomocy swoich przedstawicieli budowę struktur administracji terenowej. Proces przebiegał po-woli z kilku zasadniczych powodów. Na terenie Białostocczyzny wziąż działało czynnie podziemie niepodległosciowe, które uniemożliwiało powołanie organów w terenie, ale przede wszystkim nie było uformowanych struktur partyjnych, jak również brakowało osób odpowiednio przygotowanych do piastowania stanowisk w administracji. 61 H. Majecki, Białostocczyzna w pierwszych latach władzy ludowej 1944–1948.

EN After the liberation of Bialystok in July 1944, and in the following months of the entire Białystok voivodeship, the representatives of the people’s authority began, thro-ugh their representatives, the construction of the local administrative structures. The process was slow for several basic reasons. In the Bialystok region, there was active independent underground authority which effectively prevented the establishment of administrative bodies, but primarily because of the lack of party structures and the low staffing capacity of the persons in charge of the posts held in the administration.(SUMMARY)

Pages (from - to)

291 - 310

URL

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw/article/view/73/36

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0