Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Warmińskie

Editors

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Domains

PL Historia | Filozofia i etyka | Teologia | Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

0137-6624

Publication frequency

yearly

URL

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw/

Comments

„Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. Misją czasopisma jest zaoferowanie naukowcom i praktykom reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne forum wymiany doświadczeń, a także zapewnienie dostępu do wiedzy pomocnej w badaniach z zakresu filozofii, teologii, nauk o rodzinie, prawa oraz historii. "Studia Warmińskie ” ukształtowały się jako czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2011 roku. Naukowcy z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu, a także z innych uczelni, mogą przedstawić wyniki swoich badań.

Unified list of scientific journals 2013-2016

10