Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Policy affecting on national security systems : non-military problems of security

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia
[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Warsaw, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

290

ISBN

978-83-7523-624-8

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18002874&view=2

Słowa kluczowe
EN
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0