Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego wojskowych towarów niebezpiecznych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Ensuring the security of the road transport of military dangerous goods

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Transport wojskowy i drogowy
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

50 - 69

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-d068d339-6178-493d-8624-e35c068558f3?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;13&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]