Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zamachy na władzę w Turcji w XX i XXI wieku

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Attempts to seize power in Turkey in the 20th and 21th century

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1 (21)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polityka
  • Wojsko
  • Zamach stanu
  • Turcja
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

29 - 49

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-12c3f4ff-2164-4003-b8c8-99bc1a0508c8?q=bwmeta1.element.cejsh-abe6cd24-8ddd-4dd9-ac35-018cb631c57e;10&qt=CHILDREN-STATELESS

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]