Processing may take a few seconds...

Article


Title

Unmanned aircraft systems in support of the land forces : selected issues

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Statki powietrzne bezzałogowe
  • Systemy bezzałogowych statków powietrznych
  • Wojska lądowe
  • Wsparcie lotnicze
Pages (from - to)

195 - 210

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0