Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Polemology and origins of war

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Armed conflicts
  • Polemology
  • War
  • War and peace philosophy
PL
  • Filozofia
  • Filozofia wojny i pokoju
  • Konflikty zbrojne
  • Polemologia
  • Wojna
Streszczenie

EN The article shows the relationships and dependencies of history, polemology and origins of wars. These sciences, due to their research area, play an important role in identifying trends related to the wars of the past and the present. According to the study of wars, taking into account certain elements of the history and polemology sciences, it is possible to forecast the causes and conditions of future wars and armed conflicts. In polemology, study of armed conflicts and wars are carried out on three levels: theoretical study of conflicts, discursive study of war and peace, as well as a detailed examination of conflict situations. With such a specific subject, it follows a consistent methodological. Adopted is that the multiplicity of research methods is a consequence of the diversity of research subjects. And, therefore, filed study polemology instructs to use methods with different teachings, what is to be understood not as interdisciplinarity in sense of methodology. Polemology is part of the social sciences, which lean towards methodological holism.

Data udostępnienia online

20.12.2018

Strony (od-do)

15 - 35

URL

https://www.icebss.eu/sites/default/files/icebss_2018_book_of_proceedings.pdf

Książka

Transformations in Economics and Business in the 21st Century

Zaprezentowany na

3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, 7-11.08.2018, Skopje, Macedonia

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0