Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Transformations in Economics and Business in the 21st Century

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Skopje, Macedonia

Wydawca

Akademi Press Center

Data udostępnienia online

20.12.2018

Liczba stron

241

ISBN

978–605–4931–69–9

URL

https://www.icebss.eu/sites/default/files/icebss_2018_book_of_proceedings.pdf

Rozdziały
Polemology and origins of war (s. 15-35)
Konferencja

3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, 7-11.08.2018, Skopje, Macedonia

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania