Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Transformations in Economics and Business in the 21st Century

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Skopje, Macedonia

Wydawca

Akademi Press Center

Data udostępnienia online

20.12.2018

Liczba stron

241

ISBN

978–605–4931–69–9

URL

https://www.icebss.eu/sites/default/files/icebss_2018_book_of_proceedings.pdf

Rozdziały
Polemology and origins of war (s. 15-35)
Konferencja

3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, 7-11.08.2018, Skopje, Macedonia

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania