Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Households economic security in Poland on the basis of the minimum social level and existence minimum

Year of publication

2017

Published in

Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne

Journal year: 2017 | Journal number: nr 14

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Budżety rodzinne
  • Gospodarstwo domowe
  • Minimum socjalne
  • Polska
  • Ubóstwo
Abstract

PL Bezpieczeństwo ekonomiczne jest jednym z głównych obszarów zainteresowania każdego człowieka, gospodarstwa domowego i państwa. Samo ubóstwo może być rozumiane w różnorodny sposób, nie tylko poprzez subiektywizm tej kategorii, ale również przez różne sposoby obliczania kosztów utrzymania i podstawowych potrzeb. Artykuł ukazuje minimum socjalne i minimum egzystencji jako główne kategorie służące do pomiaru poziomu życia w Polsce, ich części składowe oraz wady i zalety z ich stosowania. Na podstawie wskaźników została dokonana próba oceny bezpieczeństwa ekonomicznego polskich gospodarstw domowych

EN Economic security is the major area of interest of every human being, household and state. Poverty itself may be understood in various ways, because of the subjectivity of this category and also by various ways of calculation of the living costs and essential needs of the population. The article shows the subsistence level and minimum of existence as the main Categories, which are useful to measure the standard of living of the population in Poland, their components, as well as their advantages and disadvantages. On the basis of those indicators an attempt at making an appraisal of economic security in Poland was undertaken

Pages (from - to)

65 - 83

URL

https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/2625

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 82-83. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0