Processing may take a few seconds...

Article

Title

Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Households economic security in Poland on the basis of the minimum social level and existence minimum

Year of publication

2017

Published in

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Journal year: 2017 | Journal number: nr 14

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Budżety rodzinne
  • Gospodarstwo domowe
  • Minimum socjalne
  • Polska
  • Ubóstwo
Pages (from - to)

65 - 83

URL

http://www.doctrina.uph.edu.pl/images/14_2017/Marta_Gebska.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 82-83. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9 [Unified list of scientific journals 2013-2016]