Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN Doctrina. Social and Political Journal

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000755

Wydawca

Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Redakcja

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce

Dziedziny

PL Historia | Stosunki międzynarodowe | Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1730-0274

Częstotliwość

rocznik

URL

http://www.doctrina.uph.edu.pl

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/556/

Uwagi

Doctrina. Studia społeczno-polityczne jest pismem naukowym poruszającym problematykę nauk społecznych i humanistycznych wydawanym przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zamieszczane w nim publikacje dotyczą szeroko rozumianej politologii, historii najnowszej, nauk o bezpieczeństwie, filozofii politycznej i społecznej oraz socjologii polityki.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2016 9,0 ---
  • 2017 9,0 ---