Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne

Editors

Additional title

EN Doctrina. Social and Political Journal

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

201282

Publisher name

Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Editorship

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce

Domains

PL Historia | Stosunki międzynarodowe | Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1730-0274

Publication frequency

yearly

URL

http://www.doctrina.uph.edu.pl

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/556/

Comments

Doctrina. Studia społeczno-polityczne jest pismem naukowym poruszającym problematykę nauk społecznych i humanistycznych wydawanym przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zamieszczane w nim publikacje dotyczą szeroko rozumianej politologii, historii najnowszej, nauk o bezpieczeństwie, filozofii politycznej i społecznej oraz socjologii polityki.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 9.0 ---
  • 2017 9.0 ---