Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystywanie wiedzy w budowaniu scenariuszy sytuacyjnych w siłach zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Metoda scenariuszowa
  • Obronność państwa
  • Planowanie strategiczne
  • Siły zbrojne
  • Wiedza
  • Wojna hybrydowa
  • Zarządzanie strategiczne
Pages (from - to)

53 - 67

Book

Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0