Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

290

ISBN

978-83-7523-687-3

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438002

Słowa kluczowe
PL
  • Aneksja Krymu (2014)
  • Walka informacyjna
  • Wojna hybrydowa
  • Europa
  • Polska
  • Rosja
  • Ukraina
Uwagi

Bibliografie, netografie przy rozdziałach.

Rozdziały
Metoda scenariuszowa w analizie przebiegu konfliktu hybrydowego (s. 11-30)
Wykorzystywanie wiedzy w budowaniu scenariuszy sytuacyjnych w siłach zbrojnych (s. 53-67)
Scenariusz zagrożeń hybrydowych (s. 69-85)
Rosyjskie oddziaływanie informacyjne w konflikcie hybrydowym – casus Ukrainy (s. 165-192)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0