Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wybrane elementy kultury organizacyjnej w instytucji zhierarchizowanej : artefakty fizyczne i język : studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2 (43)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Artyści
  • Język środowiskowy
  • Kultura organizacyjna
  • Ludzie kultury
  • Pracownicy cywilni wojska
  • Subkultura
  • Wojsko
  • Muzycy
  • Mundury wojskowe
Abstract

PL Badanie kultury organizacyjnej umożliwia poznanie instytucji przez pryzmat nasilenia procesów grupowych oraz konfiguracji występujących interakcji pomiędzy pracownikami. Wśród wielu elementów tworzących kulturę organizacyjną najbardziej widoczne pozostają artefakty. W niniejszym opracowaniu autorzy skupili sięna języku i wybranych artefaktach fizycznych, wskazując ich występowanie w konkretnej instytucji. Badana organizacja jest ciekawym obrazem funkcjonowania dwóch subkultur, które cechują zhierarchizowana struktura, karność i silna zależność formalna z jednej strony oraz swoboda działania nastawienie na indywidualizm i niezależność decyzji z drugiej strony. Głównym celem badawczym była identyfikacja znaczenia subkultur tworzących jeden twór organizacyjny poprzez jej wybrane artefakty.

EN An examination of the organizational culture allows to get to know the institution through the prism of group processes intensification and the configuration of existing interactions between employees. The artifacts remain the most visible among the many elements forming the organizational culture. In this study, the authors focused on the language and selected physical artifacts, indicating their occurrence in a specific institution. The surveyed organization is an interesting picture of the functioning of two subcultures, characterized by a hierarchical structure, discipline and strong formal dependence on the one hand, and the freedom to act on the individualism and independence of decisions on the other hand. The main research goal was to identify the meaning of subcultures forming one organizational creation through its selected artifacts.

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

379 - 388

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_2_2019_wersja2_druk_ostateczny_16.01.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

20.0