Processing may take a few seconds...

Article

Title

Uproszczona procedura planowania działań w wojskach lądowych i wojskach obrony terytorialnej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (695)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Dowodzenie taktyczne
  • Planowanie
  • Sztuka wojenna
Pages (from - to)

92 - 102

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]