Processing may take a few seconds...

Article


Title

O zarządzaniu kryzysowym inaczej. Zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie bezpieczeństwem?

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (695)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Obrona cywilna
  • Ochrona cywilna
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Autor analizuje pojęcie zarządzania kryzysowego w kontekście sytuacji kryzysowych. Stwierdza, że zarządzanie kryzysowe jest uniwersalnym działaniem organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie własnych systemów funkcjonalnych lub organizacji. Organizacją i systemem jest również państwo, które swoją misję realizuje z wykorzystaniem ludzi i innych zasobów, w tym narzędzi ze sfery prawnej i międzynarodowej. Tak zwany system zarządzania kryzysowego funkcjonuje na podstawie zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym (w części kierowania) i obejmuje podsystemy kierowania oraz podsystemy wykonawcze. Zdaniem autora, charakterystyka działań w ramach zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności i ratownictwa jest tożsama, nie ma więc potrzeby opracowywania dodatkowych aktów prawnych i powoływania kolejnych podsystemów ochronnych. Doskonalenia wymagają istniejące zapisy i procedury, tak by zapewniały sprawność i skuteczność systemu kryzysowego. Ma to znaczenie dla integrowania działań podejmowanych na podstawie tego systemu, który może dotyczyć większości dziedzin funkcjonowania państwa. Najważniejszymi determinantami integracji działań ratowniczych w czasie pokoju i wojny są sprawność i skuteczność funkcjonowania państwa w celu zapewnienia ochrony ludności. Dlatego proponuje się zintegrowanie tych dwóch stanów, zwłaszcza w aspekcie odpowiedzialności tych samych organów administracji publicznej za bezpieczeństwo ludności.

Pages (from - to)

39 - 61

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=189803

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

2018

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0