Processing may take a few seconds...

Article

Title

O zarządzaniu kryzysowym inaczej : zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie bezpieczeństwem?

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2018 | Journal number: nr 4 (695)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Obrona cywilna
  • Ochrona cywilna
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

39 - 61

License type

other

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]